Cynosure Banner

Customer Development Manager-Wuhan

Wuhan, Hubei, China Aanvraagnummer 1110
maandag 11 september 2023

Cynosure is competitief goed geplaatst om de medische esthetische sector te leiden en te transformeren.  We laten ons leiden door onze overtuiging dat dit een doelgericht bedrijf is, dat het leven van de patiënt verbetert en de bestaanszekerheid van de behandelaars verbetert.

 • We hebben een passie voor het werken aan een gezonde en groeiende medische esthetische sector met toonaangevende marketing die consumenten inspireert om een beroep te doen op medische esthetiek.
 • Wij zijn de leider op het gebied van op wetenschap gebaseerde technologie die de zorgstandaard voor consumenten naar een hoger niveau tilt.
 • We zijn onophoudelijk gefocust om de onbetwiste innovatieleider te zijn en tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar consumentenbehandelingen in alle bevolkingsgroepen.
 • We zetten ons in voor het opbouwen en versterken van onze ongeëvenaarde wereldwijde voetafdruk, met directe medewerkers op vijf continenten en in 15 landen en nog altijd groeiend, en distributiepartners die meer dan 130 landen bedienen.
 • We zetten onze mensen op de eerste plaats en geloven dat persoonlijke ontwikkeling de drijvende kracht is achter bedrijfsontwikkeling.
 • We houden van onze klanten en streven ernaar hen de meest geavanceerde technologie, service, marketingondersteuning en klinische opleiding te bieden om de resultaten van hun patiënten te verbeteren en hun bestaanszekerheid te verbeteren.

Bij Cynosure zoeken we mensen die het verschil maken en we moedigen iedereen aan om het voortouw te nemen, te creëren en waarde toe te voegen. Op onze beurt investeren we in ons team om te zorgen dat mensen kunnen groeien in hun loopbaan en voortbouwen aan onze prestatie- en cultuurgerichte organisatie. We werken samen als één team en winnen samen.

 

Nu we ons wereldwijde team uitbreiden, is dit het ideale moment om bij ons te komen werken. Als marktleider in medische esthetiek ontwikkelt, produceert en verkoopt Cynosure al meer dan 25 jaar producten voor dermatologen, plastisch chirurgen, medische spa's en zorgverleners. Met het meest uitgebreide productportfolio van de esthetische sector, omvat ons aanbod verschillende categorieën, waaronder huidrevitalisering, body contouring, ontharing en de gezondheid van vrouwen.  

 

Onze missie is om Cynosure-klanten klaar te maken voor succes door de toekomstige leiders van de esthetische sector op te leiden en iedereen die onze technologieën gebruikt te helpen om hun versie van mooi te ontdekken.

Lees meer over ons op onze LinkedIn en Instagram sites en bezoek ons op www.Cynosure.com

Cynosure is well positioned competitively to lead and transform the medical aesthetics industry. We are guided by our belief that this is a purpose-driven business, which improves patient’s lives and improves practitioner’s livelihoods.

赛诺秀在引领和改造医疗美容行业方面具有良好的竞争力。我们坚信,这是一项目标驱动的业务,可以改善患者的生活,促进更多专业人士加入这一行业。

At Cynosure, we look for people who make an impact and encourage everyone to lead, create, and add value. In turn, we invest in our team to grow people’s careers and build upon our high-performance and culture-oriented organization. We work together as one team, winning together.

在赛诺秀,我们寻找能够产生影响并鼓励每个人领导、创造和增加价值的人。同样,在我们筑建高绩效和文化导向型组织之时,我们关注员工职业生涯,培养员工。我们作为一个团队一起工作,一起胜利。

As we grow our global team, there is no better time to join us. As a market leader in medical aesthetics, Cynosure has over 25 years developing, manufacturing, and marketing products for dermatologists, plastic surgeons, medical spas, and healthcare practitioners. With the aesthetic industry’s most comprehensive product portfolio, our offerings span several categories including skin revitalization, body contouring, hair removal, and women’s health. We are committed to building and strengthening our unmatched global footprint, with employees in 15 countries and growing. None of this would be possible without the talent and passion of our employees.

随着我们全球团队的成长,加入我们的时机再合适不过了。作为医美领域的市场领导者,赛诺秀拥有超过25年的时间为皮肤科医生、整形外科医生、医疗水疗中心和医疗保健从业者开发、制造和销售产品。凭借美容行业最全面的产品组合,我们的产品涵盖多个类别,包括皮肤再生、身体塑形、脱毛和女性健康。我们致力于建立和加强我们无与伦比的全球足迹,员工遍布15个国家并不断增长。如果没有我们员工的才华和热情,这一切都不可能实现。

Our mission is to set Cynosure customers up for success, shaping future leaders of the aesthetics industry and helping everyone who uses our technologies discover their version of beautiful.

我们的宗旨是让赛诺秀的客户获得成功,塑造未来美学行业的领导者,并帮助使用我们技术的每一个人发现他们自身的美丽。

Cynosure International

赛诺秀国际团队

Our international markets have a significant expansion opportunity, with a consumer penetration focus, category creation and expansion, and new market expansion. In Cynosure’s international division, we are investing for growth both in marketing direct to consumer, proactively building an omni-channel approach including online and developing the best distributor partnerships while flexing to embrace relevant and meaningful adjacent categories.

我们的国际市场有着巨大的扩张机会,重点关注消费者渗透、品类创建和扩张以及新市场扩张。在赛诺秀的国际部门,我们投资于直接面向消费者的营销,积极构建全渠道方法,包括在线和发展最佳分销商合作伙伴关系,同时灵活地拥抱相关和有意义的相邻类别。

Learn more about us ,please visit us at www.Cynosure.com.

想了解更多关于赛诺秀信息,可以通过访问我们的官网www.Cynosure.com

ROLE PURPOSE

职责概要

This role is responsible for developing, achieving and managing T10 Cities’ sales targets and strategy. The candidate will develop and maintain effective customer relationships and can work independently to handle most of the sales activities/sell most of our products.

Strategic Role Responsibilities

战略角色职责

 • Monitoring competitor activity and competitors’ products; anticipating potential negative and positive impacts on the business and adapting strategy accordingly.

 • Identify key opportunities and risks in the territory

 • Develop deep understanding of territory to maximize sales opportunities

 • Developing new customer acquisition strategies

 • Keeping up-to-date with the latest clinical data supplied by the company, and incorporating in customer pitch and material

 • Ensure efficient work plans and collaboration, including clinical, service, marketing and sales teams.

 • Review and improve territory business plan and update quarterly

Operational Role Responsibilities

执行角色职责

• Completion of sales target: according to personal performance indicators, formulate the sales plan of the target market, conduct market research, screen the target customers of each subdivided product in the target market.

• Market development: develop potential customers according to the sales target, market development plans and specific implementation plans of the Department.

• Accounts receivable management: according to the Department's sales target, sales price system and sales policies, keep good communication with customers and the company's financial personnel, inform customers in advance to prepare for payment, control the amount of accounts receivable, speed up the return of sales funds, and ensure the smooth recovery of loans, so as to improve the company's capital turnover and reduce the company's business risks.

• Customer Relationship Management: conduct routine customer visits, timely understand customer requirements, and invite exhibitors and suppliers through product training and promotion. Maintain smooth communication channels with customers, and understand customer requirements at any time.

• Customer satisfaction: timely handle orders according to the company's order process, timely collect and feed back customer complaints, opinions and suggestions through communication with customers, and urge the company to respond quickly to improve customer satisfaction.

• Effective use of resources: strictly implement the company's expense policy, make a good sales expense budget, understand the sales focus of each stage, evaluate the rationality of customers' demand for resources, determine the expense use mode, track the use effect, summarize and improve in time, and improve the effectiveness of resource use.

• Develop potential customers according to the sales objectives, market development plans and specific implementation plans of the Department, understand the dynamics of customer demand, and feed back the progress of customer development to the sales manager in time, so as to achieve the sales objectives of the Department.

• Can be a buddy in new hire training program for new sales rep

• Can give training/guide to new sales rep

People & Leadership Responsibilities

人员和领导责任

 • Ensure close collaboration with matrixed functions (service, clinical education) to build best-in class customer experience

 • Support colleagues with advise, share best practice and drive the team to continuous improvement towards sales excellence

Upright and honest, proactive and down-to-earth, with a strong sense of responsibility

FUNCTIONAL EXPERTISE

职能要求

 • Bachelor’s degree or above in medicine, biology, marketing and optics, with certain English communication skills.

 • Basic English: can read documents/write email in English

 • Public/Private sales channel working experience

 • 5+ years in medical equipment sales. Or more than 5 years sales experience in foreign enterprises.

 • Salesforce Knowledge is preferred

 • Adapt to high frequency business trips

SOFT SKILLS

软技能要求

 • Relentless hunger for results

 • Commercial /business acumen

 • Negotiation skills:

 • Demonstrates resilience and adaptability in the face of adversity

 • Excellent interpersonal communication skills, excellent influence and persuasion skills

Qualifications (Select the minimum qualifications required for this position to successfully achieve business requirements)

Education

​​☒​Bachelor’s degree required

​​☐​Education and experience combination:

​​☐​Associate’s degree is equivalent to 18 months of experience

​​☐​Bachelor’s degree is equivalent to three (3) years of experience

​​☐​Master’s degree is equivalent to four (4) years of experience

Experience

​​☒​5 to 8 years relevant experience

Physical Demands

The physical requirements described here are representative of those that must be met by an employee to successfully perform the essential functions of this job.

 • ​​☐​Sit; use hands to finger, handle or feel objects, tools, or controls.

 • ​​☐​Stand; walk; reach with hands and arms; and stoop, kneel, crouch, or crawl.

 • ​​☐​Lifting/pushing/pulling and carrying products weighing up to 45 pounds

 • ​​☐​Potential Exposure to moving mechanical parts, vibration and/or moderate noise levels.

 • ​​☐​Potential Exposure to hazardous chemicals or other materials.

 • ​​☐​Safety Shoes compliant with site specific policies/procedures must be worn in designated areas

 • ​​☐​Potential Exposure to blood.

 • ​​☐​Other (please specify)

Cynosure is an Equal Opportunity Employer – Race, Color, Religion, Sex, Sexual Orientation, ender Identity, National Origin, Disability, Veteran

Cynosure is een werkgever die gelijke kansen biedt en streeft naar inclusie en diversiteit in elk rekruteringsproces. 

Overige gegevens

 • Functiefamilie Sales
 • Functieplaats Field Sales
 • Salaristype Salaris
Location on Google Maps
 • Wuhan, Hubei, China